Rethymnon forteca cz.1

 

 

Rethymnon

Wydarzenia, które nastąpiły na Krecie od pierwszej połowie XIV w. - zagrożenie tureckie i rozwój artylerii po wynalezieniu i powszechnemu stosowaniu prochu – spowodowało, że Wenecja podjęła decyzję o przystąpieniu do budowy Fortezzy w Rethymnonie. Postanowiono zbudować mury według planów architekta Michele Sanmicheli Veronese. Kamień węgielny wmurowano 08 kwietnia 1540, ale budowa murów została zakończona w 1570. Mury były niestety zbyt słabe i nie były w stanie wytrzymać atak Corsair Ulu Ali Reis. Ulu Ali Reis był Włochem, który został pojmany przez ludzi Barbarossy. W późniejszym okresie się muzułmaninem, który został Pashą Algieru i walczył w wielu bitwach przeciwko chrześcijanom w basenie Morza Śródziemnego. W 1571 Ulu Ali zaatakował Rethymnon z 40 galer. Wenecjanie opuścili miasto, pozostawiając tylko 100 mężczyzn w charakterze obrońców, ale nie byli oni w stanie oprzeć się na długo. Ulu Ali łatwo pokonał obronę i zrównał miasto z ziemią. Po takim zniszczenie miasta władze lokalne, zarówno weneckie i kreteńskie, lud Rethymnonu i weneckiego senatu, postanowili zbudować bardziej skuteczne umocnienia w postaci twierdzy, która mogłyby być schronieniem dla wszystkich domów Rethymnonu. Wzgórze Paleokastro został wybrany, jako najbardziej odpowiednie miejsce i rozpoczęły się prace nad Fortezzą, jedną z największych i najbardziej kompletnych fortyfikacji budowanych na Krecie pod panowaniem weneckim. Fortezza została zbudowana według systemu obronnego bastionu, z bastionów połączonych prostymi odcinków grubej ściany osłonowej, nachylonej na zewnątrz, aby odbijać pociski wroga bez uszkodzenia twierdzy. Prace rozpoczęto 13 września 1573, a ukończono w 1580. W pracach wzięło udział ponad 100 tysięcy Kreteńczyków i 40 tysięcy zwierząt, które zostały zarekwirowane na potrzeby budowy.