Zgodność danych w kwestionariuszu podlegać będzie sprawdzeniu.

Możemy zaobserwować, iż z roku na rok stale powiększająca się ilość ludzi chce dostać się do policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie punkty muszą spełnić, by zostać policjantem. Jak naprawdę przebiega proces rekrutacji na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku musi określić terminy rekrutacji, oraz dokładnie określić najmniejszą ilość ludzi, których zamierza się przyjąć do tej służby. Jakie dokumenty są wymagane? Kandydat powinien nade wszystko dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest również starannie kompletny kwestionariusz kandydata. Nie możemy też pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie do policji posiada znacznie większą wagę niżeli nam się wydaje. Osoba, która nie odda wspomnianego dokumentu nie może ubiegać się o przyjęcie do tej pracy. Konieczne jest także dostarczenie książeczki wojskowej w wypadku, kiedy pretendent do służby w policji byłby objęty wojskową ewidencją. Jak duże znaczenie ma ocena wymienionych dokumentów? Jeśli kandydat złoży już dokumenty do biura policji, dana komórka org. zajmująca się sprawą selekcji poszczególnych kandydatów do pracy w policji przyzna osobie zarówno nr. identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są zawarte w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by podkreślić, iż wiarygodność danych , które zostały umieszczone w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała kontroli we wszystkich dostępnych policji ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Poza tym należy mieć tą świadomość, że dostarczenie poprzez kandydata niepełnych wymaganych danych może doprowadzić do przedłużenia się postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast zatajenie prawdziwych informacji, lub wpisanie nieprawidłowych informacji w kwestionariuszu jest fundamentem do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w placówkach Policji Warto wiedzieć, iż w komórce do spraw wyboru kandydatów konkretny kandydat do służby w policji zdobędzie informację o terminie, w którym będą realizowane następne etapy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich na pewno wliczyć test sprawności fizycznej policja, testy do policji. Dodatkowo musimy posiadać świadomość, że dany kandydat powinien obowiązkowo stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Następnie kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia będzie poddany dwóm etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba być świadomym, iż test sprawności fizycznej polegać będzie na zaliczeniu przez kandydata toru przeszkód w określonym wcześniej czasie. Następnie wszystkie uzyskane wyniki przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Poza tym wspomniany egzamin sprawnościowy będzie zaliczony, w momencie gdy kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, który to wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *